Contact met GreenPad
Contact met GreenPad
skip to Main Content
REDUCEERT CO2 HERSTELT DE BIODIVERSITEIT VERKOELT DE LEEFOMGEVING
T +31 (0)30 691 20 75 E info@greencitypromoters.nl

Klimaatbestendig bouwen

Klimaatbestendig bouwen met de GreenPad

Het klimaat verandert wereldwijd, er ontstaan extremere weeromstandigheden. Deze verandering zorgt voor economische schade. Klimaatbestendig bouwen is, binnen de bouwsector, een steeds belangrijk thema. De Unie van Waterschappen vindt dat klimaatbestending bouwen verplicht gesteld moet worden. Grote bouwprojecten bieden nu kansen om in te spelen op de effecten van de klimaatverandering door op een klimaat adaptieve manier te bouwen. Groene daken zijn een onderdeel van klimaatbestendig bouwen en bieden veel voordelen:

C02 en fijnstof

Door de uitstoot van C02 wordt het broeikaseffect versterkt. Vegetatie op groene daken filtert fijnstof uit de lucht en zet C02 om in zuurstof. Onderzoek heeft aangetoond dat groene daken in staat zijn om cadmium, koper, lood en zink op te nemen. Hierbij geldt: hoe intensiever het groen, hoe groter het effect.

Regenwaterbuffer

Regenwaterbuffer

In korte tijd valt er steeds meer regenwater, deze hoosbuien worden steeds heftiger. Groene daken kunnen als regenwaterbuffer dienen. Zo wordt het lokale rioolstelsel minder belast.

Verkoeling

Onderdeel van extreme weersomstandigheden zijn ook warmere dagen zoals in de toekomst verwacht. Steden bestaan voor een groot deel uit verhard en donker oppervlak. Doordat deze oppervlakken opwarmen en warmte blijven uitstralen ontstaat het ‘Urban Heat Island Effect’. In de stad is het aanmerkelijk warmer dan buiten de stad. Door de verkoelende werking kunnen groene daken dit effect compenseren. “Vegetatie zet zonlicht om in verdampingsenergie. Dat betekent dat de energie van de zon niet gebruikt wordt voor het opwarmen van de stenen en de lucht. Met vegetatie blijft een gebied koeler.” Aldus Bert Heusinkveld, meteoroloog en onderzoeker van de Universiteit van Wageningen.

Een onderdeel van klimaatbestendig bouwen is het gebruik van een duurzaam en groen dak. Dit alles komt samen in de GreenPad.

Back To Top